PostHeaderIcon Stołówka

STOŁÓWKA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE SPOŻYWAJĄ POSIŁEK.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

 


OGŁOSZENIA OBIADOWE

OGŁOSZENIA OBIADOWE(zobacz)

OGŁOSZENIA OBIADOWE
Wpłaty za obiady   wyłącznie przelewem na konto Getin Noble Bank 
50156011952311097102430001
Opłata za obiady na miesiąc listopad dla uczniów klas 1-3.
Koszt obiadów za LISTOPAD                                    
UCZNIOWIE  - 19x3,80 =   72,20 zł,
PRACOWNICY- 19x8,80 = 167,20 zł.                                                                                   
Wpłaty za obiady  należy dokonać  do dnia 29.10.2020r. 
Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia w którym wpłynęła opłata.                                                 
W przypadku ZGŁOSZONEGO odpisu -  KWOTĘ WPŁATY  należy uzgodnić z intendent –Tel. 603578200
W przypadku nieobecności dziecka w szkole odwołanie obiadów do godz.8.30 pod nr te.603578200, lub sekretariat szkoły tel.814586500
7.Klasy 4-8 informacja zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wpłaty za obiady  należy dokonać od 25.09-29.09.2020r.  Wpłatę na październik należy dokonać w pełnej wysokości.  Przelewu należy dokonać najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków tzn. jeśli miesiąc ma 30 dni – wpłat proszę dokonywać 27,28 lub 29. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata. Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia w którym wpłynęła opłata (decyduje termin wpływu na konto szkoły).
  • Odpisy za miesiąc wrzesień będą odliczane przy wpłacie za miesiąc listopad. W przypadku ZGŁOSZONEGO odpisu KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić z intendent – Tel. 603578200
  • W przypadku nieobecności dziecka w szkole proszę zgłaszać odwołanie obiadów pod nr tel. 603578200 lub do sekretariatu szkoły  tel. 814586500 nie później niż do 8.30 danego dnia. Po godz. 8.30 obiad odliczany będzie od następnego dnia.  Nie wydajemy obiadów w menażki w przypadku nieobecności ucznia w szkole.
  • Kartki obiadowe zostaną przekazane uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ!

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej.

2. Posiłki wydawane są w godz. 11.20 - 14.30.

3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.

6. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

8. Wpłaty na posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent na końcu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, które potwierdzone są dowodem wpłaty.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO
BIP

Dzieci uczą rodziców w domu!

Ogłoszenia!

Jadłospis 18.01-22.01.2021r (zobacz)

Od dnia 9 listopada 2020 r. biblioteka szkolna jest czynna w godz. 8.00 - 14.00.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zobacz)

 

W roku szkolnym 2020/2021 konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami odbywają się poprzez dziennik elektroniczny bądź za pomocą innych metod wykorzystywanych w komunikacji na odległość. Dopuszcza się kontakt osobisty tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Zapisy do klasy I

 

P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31