Start Stołówka

PostHeaderIcon Stołówka

STOŁÓWKA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE SPOŻYWAJĄ POSIŁEK.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Jadłospis 04.01-08.02.2019 (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

Obiady wydawane są od 1120 do 1430

Obiady do menażek są wydawane od 1300 do 1430


O B I A D Y

Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc: Luty

będzie zbierana w dniach:

29.01.2019r. (wtorek)            w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00

30.01.2019r. (środa)      w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00

31.01.2019r. (czwartek)                 w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00


Dla uczniów –      10x3,20= 32,00zł

Dla pracowników  szkoły            –   10x7,90=79,00zł

Dla oddziałów zerowych –   opłata za miesiąc STYCZEŃ

będzie  zbierana 07.02. 2019r. (czwartek)

w godz.7.30  - 11.00 oraz 13.00 -14.00

Oddział zerowy  wpłaty  po uzgodnieniu z intendent !!!

Opłatę za posiłki można uiścić bezpośrednio na konto:

 

50156011952311097102430001

 

Prosimy o dokonywanie przelewów w wyznaczonym terminie.

 

 

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ!

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej.

2. Posiłki wydawane są w godz. 11.20 - 14.30.

3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.

6. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

8. Wpłaty na posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent na końcu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, które potwierdzone są dowodem wpłaty.

 

 

 

RODO

P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Ogłoszenia!

Jadłospis 04.02.-08.02.2019 (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

 

 

BIP

Zapisy do klasy I