PostHeaderIcon Stołówka

STOŁÓWKA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE SPOŻYWAJĄ POSIŁEK.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach (zobacz)

Jadłospis 01.04-05.04.2019 (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

Obiady wydawane są od 1120 do 1430

Obiady do menażek są wydawane od 1300 do 1430


O B I A D Y

Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc: MAJ

będzie zbierana w dniach:

24.04.2019r. (środa)            w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00

25.04.2019r. (czwartek)      w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00

26.04.2019r. (piątek)           w godz.  7.30  - 11.00 oraz 13.00  - 14.00


Dla uczniów – 20x3,20= 64,00zł -8dni  (strajk)   = 38,40

Dla pracowników  szkoły – 20x7,90=158,00zł- 8dni (strajk)=94,80


Dla oddziałów zerowych –   opłata za miesiąc KWIECIEŃ

będzie  zbierana 08.05. 2019r. (środa)

w godz.7.30  - 9.00 oraz 13.00 -14.00

Oddział zerowy  wpłaty  po uzgodnieniu z intendent !!!

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI

Opłatę za posiłki można uiścić bezpośrednio na konto:


50156011952311097102430001

 

Prosimy o dokonywanie przelewów w wyznaczonym terminie.

 

 

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ!

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej.

2. Posiłki wydawane są w godz. 11.20 - 14.30.

3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.

6. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

8. Wpłaty na posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent na końcu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, które potwierdzone są dowodem wpłaty.

 

 

 

RODO

P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ogłoszenia!

Zapisy do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych (zobacz)

Jadłospis 01.04.-05.04.2019 (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

 

 

BIP

Zapisy do klasy I