PostHeaderIcon Komunikat

Dyrektor informuje, że ze względu na trwający strajk, w dniach 25 i 26 kwietnia br. zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu są zawieszone. Wydawane są obiady i zapewniona jest opieka dzieciom w świetlicy. Zerówka pracuje zgodnie z planem.

Dni od 29 kwietnia do 3 maja br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W czasie tej przerwy, dyżury pełnić będzie świetlica szkolna, dla uczniów, których rodzice złożyli stosowne deklaracje u wychowawców. Zerówka pracuje wg planu.

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o obiadach

O B I A D Y

Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc :MAJ będzie zbierana w dniach:

24.04.2019r. (środa) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

25.04.2019r. (czwartek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

26.04.2019r. (piątek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

Dla uczniów - 20x3,20= 64,00zł -8dni (strajk) = 38,40

Dla pracowników szkoły - 20x7,90=158,00zł- 8dni (strajk)=94,80

DZIECI KTÓRE KORZYSTAŁY Z OBIADÓW W OKRESIE STRAJKU W M-CU KWIETNIU PROSZĘ O WPŁATĘ PO UZGODNIENIU Z INTENDENT tel .603578200

Dla oddziałów zerowych–opłata za miesiąc KWIECIEŃ będzie

zbierana 08.05. 2019r(ŚRODA)w godz.730 - 900 oraz 1300 -1400

Oddział zerowy wpłaty po uzgodnieniu z intendent !!!

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI

Opłatę za posiłki można uiścić bezpośrednio na konto:

50156011952311097102430001

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

Prosimy rodziców/opiekunów o pisemne potwierdzenie woli (oświadczenie) przyjęcia do klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 2  w terminie 10– 17 kwietnia  2019 r.

Druki można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Brak pisemnego oświadczenia woli rodzica/opiekuna będzie skutkował nieprzyjęciem zakwalifikowanego kandydata do klasy 1.

Prosimy rodziców/opiekunów o pisemne potwierdzenie woli (oświadczenie) przyjęcia do oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 2 w terminie 10 - 17 kwietnia 2019 r.

Druki można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Brak pisemnego oświadczenia woli rodzica/opiekuna będzie skutkował nieprzyjęciem zakwalifikowanego kandydata do oddziału „0”.

 

PostHeaderIcon Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice i Uczniowie Klas Ósmych,

Mimo trwającego w szkole strajku, egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurami. Przypominamy, że egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów:

15 kwietnia 2019 roku – egzamin z j. polskiego, godz. 9.00

16 kwietnia 2019 roku – egzamin z matematyki, godz. 9.00

17 kwietnia 2019 roku – egzamin z j. obcego nowożytnego , godz. 9.00

Do szkoły ósmoklasiści przychodzą o godz. 8.20. Do sal egzaminacyjnych bezwzględnie nie można wnosić telefonów komórkowych ani innego sprzętu elektronicznego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Komunikat

Szanowni Państwo! Informujemy, że w szkole nadal trwa akcja strajkowa. Od dzisiaj tj. 10 kwietnia br. czynna jest stołówka szkolna i przygotowywane są posiłki. Dyrekcja zapewnia opiekę uczniom, którzy przyjdą w tym czasie do szkoły.

 

RODO

P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ogłoszenia!

Jadłospis 17.06-19.06.2019 (zobacz)

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (zobacz)

 

 

BIP

Zapisy do klasy I